Members

Organization Name Country Website
Active Youth Slovakia www.activeyouthslovakia.wix.com/activeyouth
ADYNE -Netherlands Netherlands www.adynenetherlands.nl
Agenzia per la Promozione dei Giovani Italy www.forumgiovani.eu
AGU Youth Factory Turkey www.agu.edu.tr
Biedrība “Aktīvaisabiedrībai” (NGO “For active society”) Latvia —–
Câmara Municipal de Portimão Portugal www.vivaportimao.pt
CID Center for Intercultural Dialogue Former Yugoslav Republic of Macedonia www.cid.mk
Danube.EDU Romania www.danubeedu.org
www.danube-blacksea.net
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento Portugal www.ecos.pt
Fundacja centrum aktywnošcitwórczej Poland www.fundacja-cat.pl
GOEUROPE Germany www.goeurope-lsa.de
Habitat Center for Development and Governance Turkey www.habitatkalkinma.org
Local Council Slobozia Romania www.sloboziail.ro
Maritsa Municipality Bulgaria www.maritsa.bg
Municipality Center of Creative Services of Eastern Latvia Latvia www.rezekne.lv/izglitiba/austrumlatvijas-radoso-pakalpojumu-centrs-zeimuls/
Município de Estarreja Portugal www.cm-estarreja.pt
No Excuse Slovenia Slovenia www.noexcuse.si
Norwegian Social workers Without Boarders Norway —–
TOGETHER Luxembourg Luxembourg www.network-together.eu
United Society of Balkans Greece www.usbngo.gr
YEPP Italia Italy www.yepp.it
City of Vukovar Croatia www.vukovar.hr
Associazione Elios Italy www.eliosacireale.com